Naturvinspallen.dk

Hos Naturvinspallen tilbyder vi altid 6 flasker udvalgt naturvin for 600 kroner.

Vi holder omkostningerne nede og dermed priserne lave. Altid én palle naturvin til salg ad gangen. Sælges direkte fra pallen og producenten, i kasser á 6 styks.

Naturvinspallen.dk

Indledning

Reduktivt ApS er indehaver af naturvinspallen.dk, og vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Reduktivt ApS registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Vi vil altid sikre, at dine personoplysninger behandles med respekt og fortrolighed, og vi indsamler og behandler ikke personoplysninger, som ikke er relevante for formålet.

Vi har implementeret organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Vi har på den baggrund udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller noget om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. 

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Når du handler på naturvinspallen.dk eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller når du på anden måde kommunikerer med os, modtager og indsamler vi en række personoplysninger om dig. Dette gør os til dataansvarlige. Den dataansvarlige er derfor: 

Reduktivt ApS
Borggade 16, st. 5
8000 Aarhus C
www.reduktivt.com 
CVR: 39 84 39 78

Du kan altid kontakte os vedrørende denne privatlivspolitik, herunder vores indsamling og behandling af dine personoplysninger ved at skrive til info@reduktivt.com

Formålet med indsamlingen

Når du handler på naturvinspallen.dk, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig, levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Reduktivt IVS registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • Foretager et køb på naturvinspallen.dk
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Deltager i en konkurrence
 • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
 • I øvrigt giver personoplysninger til os via naturvinspallen.dk eller på anden vis

De oplysninger, som vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er primært:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger

Retsgrundlag

Vi er til enhver tid forpligtet til at sikre, at vi har et lovligt retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger er primært baseret på et samtykke fra dig. Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage, uden at det dog påvirker lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

Vores behandling af dine personoplysninger kan også være baseret på, at det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale med dig.

Vores behandling af dine personoplysninger kan i særlige tilfælde hvile på, at behandling er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse eller varetagelse af en legitim interesse.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler).

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU/EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag. I så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

Vi sælger, videregiver eller på anden måde overdrager derudover ikke dine data til andre tredjeparter.

Sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når formålet med opbevaringen er udtømt. 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, opbevares dine personoplysninger så længe du modtager nyhedsbrevet.

Personoplysninger opbevares i øvrigt i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. 

Dine rettigheder

De gældende databeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er: 

 • Retten til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
 • Retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
 • Retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
 • Retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
 • Retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
 • Retten til at få slettet af dine personoplysninger (retten til at blive slettet)

Ethvert spørgsmål eller anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedrørende udøvelse af dine rettigheder skal ske skriftligt til info@reduktivt.com.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klagen kan sendes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookies

Naturvinspallen.dk anvender cookies til at indsamle oplysninger. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller mobil, med det formål at genkende din enhed og huske dine indstillinger samt for at udføre statistik og målrette indholdet herefter. Der er muligt at slette eller blokere for cookies.

For at kunne give os den bedste indsigt og sammenligning af data for vores hjemmeside, bruger vi analyseredskaber, herunder Google Analytics og Facebook Pixels. 

Du har til enhver tid ret til ikke at blive inkluderet i vores analyser. Vi sætter dog pris på, at du hjælper os med at gøre vores hjemmeside bedre.